Halaman

SELAMAT DATANG DAN TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI BLOG BAHAN AJAR SEJARAH
Diberdayakan oleh Blogger.

Sabtu, 13 September 2014

Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar!

1.  Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram tahun 1613–1629 dikenal sebagai masa….
a.       Perluasan Wilayah
b.      Pembangunan Negara
c.       Perluasan Pendidikan
d.      Penyebaran Agama
e.       Penyatuan Negara
2.      Raja Mataram Islam yang membangun kompleks makam Imogiri adalah....
a.       Panembahan Senopati
b.      Sultan Agung Hanyakrakusuma
c.       Sultan Hamengku Buwono 1
d.      Sultan Amangkurat 1
e.       Sultan Paku Buwono 1
3.   Pada masa perintahan Sultan Agung, kerajaan Mataram mengirim pasukannya ke Batavia menyerang Belanda dengan tujuan untuk...
a.       Menguasai seluruh pulau Jawa
b.      Mengusir belanda dari pulau Jawa
c.       Menguasai daerah-daerah yang belum dikuasai
d.      Menghalangi perluasan daerah kekuasaan Belanda
e.       Untuk menguasai jalur perdagangan
4.   Sultan Agung menetapkan berlakunya tarikh jawa-islam, dimaksudkan untuk mengantikan tarikh....
a.       Masehi
b.      Hijriah
c.       Matahari
d.      Saka
e.       Bulan
5.      Munculnya pemberontakan Trunojoyo di Mataram di sebabkan oleh...
a.       Tindakan sewewenang-wenang Sunan Amangkurat I
b.      Tindakan sewenang-wenang dari Belanda
c.       Pertentangan antara pejabat istana
d.      Perebutan kekuasaan
e.       Lemahnya kekusaan raja-raja Mataram
6.      Sunan Amngkurat I meninggal dalam pelarian ke daerah...
a.       Krapyak
b.      Plered
c.       Tegalwangi
d.      Tegalrejo
e.       Surakarta
7.      Kerajaan mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan....
a.       Sultan Ageng Tirtayasa
b.      Sultan Agung Hanyakrakusuma
c.       Sultan Hadiwijaya
d.      Sultan Alam Akbar al Fatah
e.       Surawijaya
8.   Karya sastra yang terkenal pada masa kerajaaan Mataram dan sebagai hasil dari Sultan Agung bernama....
a.       Serat kalatiga
b.      Darmagundhul
c.       Surya alam
d.      Sastra gendhing
e.       Babat tanah jawi
9.   Perpecahaan karajaan Mataram Islam ditandai dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan berdasarkan perjanjian dengan pihak Belanda. Perjanjian itu adalah....
a.       Perjanjian Bongaya
b.      Perjanjian Banten
c.       Perjanjian Giyanti
d.      Perjanjian Mataram
e.       Perjanjian Kotagede
10.  Alasan Belanda memecah belah kerajaan Mataram ialah...
a.       Mempermudah pengawasan
b.      Menghindari terjadinya perang saudara
c.       Melaksanakan monopoli
d.      Menghancurkan kejayaan Mataram
e.       Menguasai perdagangan